موزه علوم طبیعی ایران

تمساح در چنگال پلنگ

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

یکی از بزرگترین شکارچیان طبیعت خود شکار حیوان قدرتمند دیگری می شود.

گزارش تصویری از شکار یک تمساح توسط پلنگ.