سقای عطشان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

-------------------

دستي نبودش در بدن يکدم جلوداري کند

مولا نبود در لاله زار با او وفاداری کند

 

باسر فرود آمد خدا!!!! سقای طفلان حرم

گو سرزمین کربلا او را نگه داری کند

 

ای سنگ سخت نینوا یکدم لطافت پیشه کن

مگذار سقا با سرش در خون عزاداری کند

 

طفلان همه در انتظار از دوری او بی قرار

دستی ندارد تا دگر از دین حق یاری کند

-------

الله مدد الله مدد

عباس آب آور مدد

------

شاعر علیرضا دهقان بهابادی

-------------