تفاوت مادر قدیم و مادر جدید

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 گویند مرا چو زاد مادر    
پستان به دهان گرفتن آموخت
شبها بر گاهواره ی من    
بیدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد    
تا شیوه ی راه رفتن آموخت
یک حرف و دو حرف بر زبانم    
الفاظ نهاد و گفتن اموخت
لبخند نهاد بر لب من    
بر غنچه ی گل شکفتن آموخت
پس هستی من ز هستی اوست    
تا هستم و هست دارمش دوست


مادر جدید

گویند مرا چو زاد مادر    
روی کاناپه لمیدن آموخت
شبها بر ماهواره تا صبح    
بنشست و کلیپ دیدن آموخت
بر چهره سبوس و ماست مالید    
تا شیوه ی خوشگلیدن آموخت
بنمود تتو دو ابروی خویش    
تا رسم کمان کشیدن آموخت
هر ماه برفت نزد جراح    
آیین چروک چیدن آموخت
دستم بگرفت و برد بازار    
همواره طلا خریدن آموخت
با قوم خودش همیشه پیوند    
از قوم شوهر بریدن آموخت
آسوده نشست و با اس ام اس    
جکهای خفن چتیدن آموخت
چون سوخت غذای ما شب و روز    
از پیک مدد رسیدن آموخت
پای تلفن دو ساعت و نیم    
گل گفتن و گل شنیدن آموخت

http://ramin2211.mihanblog.com

---------------------------