مطالب مش حسن

شهید یوسفی+ شهید محسن

امتیاز کاربران

شهید یوسفی

یک روز برای آبتنی به حوض شرکت رجایی رفته بودیم که ناگهان عباسعلی دست روی سرم گذاشت و تا نفس های آخر رهایم نکرد به همین خاطر با او قهر کرده بودم کتاب حرفه و فن تمام شده بود و بچّه ها شیرینی خریده بودند سید محمود ماجرای قهر من و عباسعلی را به دبیر حرفه و فن گفت و ایشان ما را آشتی دادند

دوست خوبی بود در تیراندازی مهارت عجیبی داشت البته دوچرخه سواری را هم به من آموخت خدا می داند چقدر حسرت آن روزها را می خورم

خداوند او را با شهدای کربلا محشور کناد

-----------------

در سنگر نگهبانی نشسته بودیم علی اصغر رو به دشمن بر سطح آب خیره شده بود و من رو به بدنه ی خاکریز کار آسانی داشتم ایست اسم شب ولی در دل شب همه خودی نیستند و من هم تجربه کافی ندارم از دور فردی نمایان شد قیافه چهارشانه خدای من این مرد با عراقی ها مونمی زند ایست توجّه نکرد دوباره ایست توجّه نکرد دستم روی ماشه بود اسم شب جواب نداد شلیک کردم تیری نزد خدایا این اسلحه که سالم است چرا شلیک نمی کند دیگر دیرشده بود نارنجکی بسویم پرتاب کرد خود را بر روی زمین انداختم هرچه صبر کردم منفجر نشد ناگهان دیدم محسن می گوید برخیز کلوخ که منفجر نمی شود از خوشحالی که او را نکشته بودم بغل کرده به تمام سر و صورتش بوسه زدم گفتم چرا اسلحه شلیک نکرد گفت برای اینکه درحالت ضامن است چند روزی بود که قرآن یادش می دادم یک روز عراقی ها هرچه داشتند بر روی خاکریز خالی کردند آرام که شد شنیدم محسن شهید شده است خداوند او وتمام شهدا را با شهدای کربلا محشورکناد

مش حسن و تكرار غفلت

امتیاز کاربران

مش حسن وتكرار غفلت

 

سالها پیش كه به شهر م. سفركردم وبه خیابان سعدی گذر

 

می خواستم نارفیقی(تلفن همراه) به قیمت چهل هزار تومان

 

خریدنمایم فروشنده نمونه ای بی نظیر با دو برابر قیمت برای

 

خرید معرفی كرد امتحان كردم سالم بود به مسافرخانه آوردم

 

هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود كه شارژ تمام كرد به تعمیرگاهی

 

در آن نزدیكی بردم گفت آی سی آن سوخته برای تعمیر باید

 

به تهران فرستاده شود والبته معلوم شد هیچ حافظه ای را

 

هم نمی پذیرد نامش كاهزار بودسه ساعت كه شارژ می كردی

 

سه دقیقه دوام نمی آورد جون می داد برای سازمان برق

 

**********

تا اینكه در پنجم تیر نود و یك در همان خیابان تیر غفلت به

 

جبین نازنین اصابت نمود وارد بانك نرم افزاری آرمان یا...شدم

 

می خواستم آموزش چند نرم افزار در بسته های مختلف

 

خریدنمایم فروشنده دفترچه دانشمند را جلویم گذاشت

 

آن را ورق زدم نوشته بود نصب نامحدود سپس سریالی و

 

بسته باز شده .... اكنون با

 

بیش از هشتصد كیلومتر فاصله

 

نصب و فعال سازی را آغاز نمودم  جواب آمد

 

فعال سازی بیش از حدّ مجاز است