اشعار

اماما چو شعرت بديدم،روييدم

امتیاز کاربران

ما به خال لبت اي دوست گرفتارشو يم

 

چشم هشيارتورا ديده وهشيارشويم

 --------

فارغ ازخودشده و طبل خميني بزنيم

 

همچو مجنون خريدار دل يارشويم

 -------------

با غم يار فكنديم به جان ها شرري

 

تا به جان آمده و عاشق ديدار شويم

-------------- 

در ميخانه ببوسيم به ياد ش دائم

 

مسجد و مدرسه را همچو گل نار شويم

 ----------------

جامه ي زهد و ريا كنده وچابك برويم

 

بسوي پيرخراباتي و هشيارشويم

------- 

واعظ شهربگيريم و به زندان ببريم

 

وز دَم رند مي آلوده مددكارشويم

 

------------

بگذاريد كه از رو ح خدا ياد كنيم

 

تاكه با غمزه ي او ازمحن آزاد شويم

 

ddddd12

-----------

 

 

 

 

دست لطفت برسرم

امتیاز کاربران

 

 

 

دست لطفت برسرم ، معراج هفتصد آسمان

نورباران الستی مهدیا برجانمان

میم نامت بوسه گاه کلک مردان خدا

غرق گشتن دروجودت توشه ی انبانمان

منتظردرراه اسبت درنشستن تا ابد

کمترین ناز وجودت را خریدن علقه ی ایمانمان

چشم بستن بر تمام درد و درمان فراق

گوش جان دادن به پیغام سروشت هرزمان

سرکشیدن ساغرهفتاد ساله درد و رنج

تیرآه ازدل کشیدن در فراقت ، خنجرپنهانمان

وصف خال دلربایت لحظه های انتظار

دل به غیر تو نبستن شیوه ی مردانمان

مهدیا جانم فدایت ، چشمها درانتظارت

شوق دیدار ولقایت را نمودن کارمان

=====

معرفی کتب

 حماسه ی تاریخی  مشهد اردهال

 مجید زجاجی کاشانی

**********

چهارده گفتار پیرامون

 ارتباط معنوی با حضرت مهدی عج

 حجت الاسلام حسین گنجی

**********

 مهدی شناسی باپرسش وپاسخ

 به ضمیمه دعا

 سید حسن یوسفی

 

 

 

تحلیل آمار سایت و وبلاگ