نکات کلیدی در جوملا

  • پرینت
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

نکات کلیدی در جوملا

-------------------
الف - چنانچه قالبهای گوناگونی را نصب نموده اید می توانید برای
هرموضوعی در main menu قالب متناسب با آن را انتخاب کنید
ولی قالب منویhome باید پیش فرض باشد
-----------
ب – درمنویhome تعداد ستون ها را به یک کاهش دهید
مگراینکه قالب شما سفارشی باشد
-----------
ج - کدآمارگیر فقط در scc قالب اصلی کپی شود
Template Manager -Template-Edit main page template

د- ماژولهای قالب سفارشی نباید فعال یا غیر فعال گردد
------------

ه - برای هرقالبی ماژول جداگانه ای ایجاد نمایید

مثل ماژول بازگشت به خانه 

ح- درmain menu برای هرمجموعه یک منوی لیست مجموعه
ایجادکنید
------------
ی- درپنجره ویرایش مطلب انتخاب مجموعه ی مربوط به آن
ضروری است
---------
ک - در بخش کاربران حدّاقل دوکاربری ایجاد نمایید
---------

ل - همیشه آخرین ماژول یا پلاگینی را که نصب می کنید به خاطر بسپارید

 -------------

م - اگرمنو یا مجموعه ای را خواستید حذف نمایید قبل از 

حذف نمودن ، آن منو یا مجموعه را غیرفعال نمایید 

ن - اگر می خواهید چند زیر دامنه نصب کنید هاست لینوکس

بخرید زیرا هاست ویندوز در ساخت دیتابیس محدودیّت دارد